Contact

Your details were sent successfully!

Marian Garai - mgphoto.sk
Katova 169/8
969 01 Banská Štiavnica

 

IČO: 40 040 224

DIČ: 1045769604

Banka: 1415416002 / 5600  Prima Banka

 

mariangarai@gmail.com

mobil: 0905 169 927

 

Firma Marian Garai mgphoto.sk je zapísaná na Obvodnom úrade živnostenského podnikania v Žiari nad Hronom od 1.6.2010

č. OŽP-C/2010/00428-6

č. živnostenského registra 602-2022